Alligna Service en Garantie

Conform de richtlijnen van de CBW en NHG geven we 5 jaar garantie op geleverde materialen en montagewerkzaamheden. 

Uitzondering hierop zijn als volgt:

Keukenmeubelen:

Op keukenmeubelen, mits nog leverbaar, geven wij 5 jaar extra garantie die als volgt wordt afgebouwd:

Leeftijd Keukenmeubelen:Garantie Bijdrage
> eerste 5 jaar100%
> na 5de jaar tot 6de 85%
> na 6de jaar tot 7de 65%
> na 7de jaar tot 8ste 50%
> na 8ste jaar tot 9de 35%
> na 9de jaar tot 10de 15%
> na 10de jaar0%


Aan slijtage en onderhoud onderhevige onderdelen:

Voor aan slijtage onderhevige onderdelen geldt een beperkte garantie van 1 jaar. Denk bijvoorbeeld aan grepen, scharnieren, verlichting en kitwerk (waarbij het bij het laatste van belang is dat de gebruiker dit regelmatig zelf controleert). Bij kranen geldt over het algemeen 2 jaar garantie op binnenwerken waarbij de meeste leveranciers een verlengde garantie van 5 jaar op onderdelen (niet op werkzaamheden) bieden. 
 
Electronische apparatuur:

De service level op electrische apparatuur is gelijk aan de door de leverancier gegeven service level. Wij kunnen apparaten niet zelf repararen en wij kunnen service afspraken niet sneller laten plaatsvinden dan door de leverancier wordt aangeven. De garantie op electronische apparatuur wordt veelal bepaald door de leverancier. Europees gezien wordt op apparatuur minimaal 2 jaar garantie gegeven. Onder de vlag van de CBW wordt dit gedeeltelijk verlengd naar 3 jaar en sommige producenten bieden onder voorwaarden en registratie extra garantie. 
 
Tegelwerk:

Bij scheurvorming van tegels op bestaande muren geldt enkel de onderhoudstermijn. Scheurvorming valt dus niet onder de montage garantie. Dat wil zeggen dat als tegels na 1 jaar scheuren dit niet kosteloos wordt hersteld. Het is voor de installateur nl. niet te bepalen of bestaande muren werken. Dat risico ligt bij de klant. Op nieuw gemaakt muren geldt de volledige garantie.


 
Tijdig melden en Gevolgschade:

Klachten dienen tijdig gemeldt te worden. Klachten met betrekking tot geleverde producten moeten voor montage worden gemeld: monteren is accepteren. Klachten op geleverde diensten moeten worden gemeld voordat er verder gewerkt wordt. Bijvoorbeeld klachten over stucwerk moeten voor het schilderwerk worden gemeldt. Schade als gevolg van niet tijdig melden of als gevolg van een defect dat door onzorgvuldig onderhoud te lang onopgemerkt is gebleven vallen niet onder garantie. Met andere woorden, als we geen eerlijke kans hebben gehad om de gevolgschade te voorkomen dan houden we ons daarvoor niet aansprakelijk. 
 
Montagewerkzaamheden:

Kiest u ervoor de keuken, badkamer of dergelijke in eigen regie te monteren dan is het risico en de kosten voor montage voor uw rekening. Ook als een artikel onder garantie nieuw geleverd wordt is het uitgangspunt dat u dan ook (weer) de montage hiervan zelf verzorgt.

Indien de montage door ons installatiebedrijf wordt verzorgd wordt 5 jaar garantie gegeven op de werkzaamheden. Daarna hanteren wij (sinds 1-1-2020) voor montagewerkzaamheden de volgende tarieven in ons werkgebied:

Starttarief incl. 1 uur montage: EU 95,- incl. btw
Uurtafief: EU 60,- per uur per man incl. btw, excl. materialen.>> Meer informatie over de CBW verkoopvoorwaarden & de Nationale Badkamer Garantie

>> Meer over wat zijn mijn rechten als consument: consuwijzer.nl

Alligna Service en Garantie